STOWARZYSZENIE

 ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „Niepokonani” rekrutuje się z szeregów Narodowych Sił Zbrojnych, powstałych w latach okupacji.

 

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 05.04.2006r. pod numerem 0000254679. Od 11.05.2007r. Stowarzyszenie „Niepokonani”  posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Statutowym celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz  zapewnianie pomocy materialnej inwalidom wojennym, kombatantom i ich rodzinom.

 

Dodatkowo Stowarzyszenie zajmuje się upamiętnianiem prawdy o formacjach Państwa Podziemnego, budową pomników, umieszczaniem tablic pamiątkowych, fundacją sztandarów, współpracą z młodzieżą w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturalnej.

 

 

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA